કર્ણાવતી શ્રુતિ હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹950
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : 115 થી 120
  • મધ્યમ અને મોટા દાણા
  • છોડ ની ઉચાઇ : 105થી 115 સે મી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન