કર્તવ્ય અંબા-૪૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹320 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાનો સમયગાળો : ૪૫-૫૦ દિવસ
  • સરેરાશ વજન: 0.8-1 કિગ્રા
  • ફિલ્ડ હોલ્ડિંગ કૅપેસિટી : ૭-૮ દિવસ
  • રોગ પ્રતીકારકતા :બ્લેક રોટ સામે પ્રતીકારકતા ધરાવે છે.
  • રંગ: આકર્ષક લીલો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન