કર્તવ્ય ઉમંગ 5 રિસર્ચ ચણા(૧૦ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1550 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  •  પિયત વિસ્તાર માટે યોગ્ય જાત છે.
  • પાકવાના દિવસો : 100-105 દિવસ
  • છોડની ઊંચાઈ : 45-50 સેમી
  • છોડનો પ્રકાર : અર્ધ ટટ્ટાર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન