કર્તવ્ય કર્તવ્ય - ૬૫ કોબીજ (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹510 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાનો સમયગાળો : 65-70 દિવસ
  • સરેરાશ વજન: 1.2 - 1.5 કિગ્રા
  • ફિલ્ડ હોલ્ડિંગ કૅપેસિટી : 25-28 દિવસ
  • રોગ પ્રતીકારકતા :બ્લેક રોટ અને હીરાફૂદી સામે પ્રતીકારકતા ધરાવે છે. 
  • રંગ: ઘાટ્ટો લીલો
  • લક્ષણો : ગરમી સામે સહનશીલતા ધરાવે છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન