કર્તવ્ય કામિની ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹630 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડનો પ્રકાર : સેમી ડિટરમિનેટ
  • પહેલી વીણી : રોપણી પછી 65 દિવસ ફળ
  • પાકનો આકાર :ફ્લેટ રાઉન્ડ વિથ ગ્રીન શોલ્ડર ફળ
  • પાકનું વજન: 100-120 ગ્રામ ફળ
  • પાકનો રંગ/ ત્વચા : મધ્યમ ચામડીની જાડાઈ સાથે લાલ રંગ
  • મોસમ: ચોમાસું/શિયાળો
  • રોગ પ્રતીકારકતા : વાયરસ અને સુકારા સામે સહનશીલ
  • લક્ષણો : તે તે બેક્ટેરિયાથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ખૂબ જ સરસ રીતે ઉગાડી શકાય છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન