કર્તવ્ય કેન્ડી શકરટેટી (૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹950 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : 70-75 દિવસ
  • ફળ પાકનો રંગ/ત્વચા: છાલ આકર્ષક ફાઈન નેટ સાથે પીળા રંગની હોય છે.
  • ખાદ્ય ભાગ નો રંગ :તે જાડું અને નારંગી રંગનો છે.
  • ફળ પાકનો આકાર ગોળાકાર ફળ પાકનું વજન : 1.7 થી 2.5 કિગ્રા
  • મીઠાશ / સુગંધ : 12-14% ખાંડનું પ્રમાણ, કોમળ રસદાર અને સુગંધથી લક્ષણો : ભરપૂરવ્યાપક અનુકૂલનક્ષમતા ધરાવે છે
  • સુકારા સામે સહનશીલતા ધરાવે છે
  • તેમજ સારી પરિવહન ગુણવત્તા છે .

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન