કર્તવ્ય ખુશ્બૂ ઈમ્પોર્ટેડ ધાણા(૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹425 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાનો સમયગાળો : 50 દિવસ
  • લક્ષણો : તે પહોળા પાંદડા, સારી સુગંધ ધરાવે છે
  • ઋતુ : ચોમાસુ/ શિયાળો અને મધ્ય ઉનાળા માટે યોગ્ય જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન