કર્તવ્ય ગોલ્ડી મીઠી મકાઈ (૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹320
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકની લંબાઈ : ૧૮૦ - ૨૦૦ સેમી
  • પાકવાના દિવસો : ૭૦-૭૫ દિવસો
  • ડોડાની લંબાઈ : ૨૨-૨૫ સેમી
  • ટિપ્પણી: આકર્ષક પીળો રંગ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન