કર્તવ્ય નિશા દૂધી (૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹280 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફળ પાકની લંબાઈ : 1 થી 1.5 ફૂટ
  • પાકવાનો સમયગાળો : વાવણીથી 60 દિવસ
  • ફળ પાકનો આકાર: નળાકાર ફળ
  • પાકનો રંગ: આછો લીલો
  • લક્ષણો : તે ખૂબ જ જોરશોરથી ઉગાડતી અને ઉચ્ચ ઉપજ આપતી હાયબ્રીડ જાત છે, જેનો રંગ આછો લીલો છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન