કર્તવ્ય પદ્મા મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹730 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી :60-65 દિવસે
  • છોડનો પ્રકાર :સ્વસ્થ સીધો અને મજબૂત છોડ
  • ફળ પાકનો રંગ :તાજો: લીલો રંગ, સૂકું: ઘેરો લાલ રંગ
  • ફળ પાકની લંબાઈ : 16-18 સેમી
  • ફળ પાક નો વ્યાસ : 2 થી 2.2 સેમી,
  • ચપટી ગોળાકાર તીખાશ : મધ્યમ તીખાશ
  • રોગ પ્રતીકારકતા : વાયરસ સામે સારી સહનશીલતા
  • લક્ષણો : લીલા વેચવા અને લાલ પાવડર માટે ઉત્તમ જાત ,સૂકા ફળ પાક વળેલા હોય છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન