કર્તવ્ય મિલ્કી ઘાસચારો (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹650 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • દૂધ ઉત્પાદન અને દૂધની ચરબીની ટકાવારીમાં વધારો કરે છે.
  • વધારે પ્રોટીન (૧૫-૧૭% ) અને ન્યુટ્રીઅન્ટ ધરાવતી જાત છે.
  • વધુ સ્વાદિષ્ટ અને સુપાચ્ય તેથી પ્રાણી ઘણું ખાવાનું પસંદ કરે છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન