કર્તવ્ય સ્વીટી ઘાસચારો (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹450 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધુ મીઠાશ, નરમ અને રસદાર દાંડી ચારો છે.
  • વધુ ઊંચાઈ તેથી વધુ લીલો ચારો ધરાવે છે.
  • દૂધની ચરબીની ટકાવારીમાં વધારો કરે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન