કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹370 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની લંબાઈ : 45-60 સેમી(મધ્યમ)
  • ફૂલ આવવાના દિવસ : ૩૫-૪૦ દિવસ
  • પાકવાન દિવસ: 65-70 દિવસ સેમી સ્પ્રેડીંગ પ્રકારનો છોડ છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન