કર્તવ્ય 301 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1230 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રોટીન માત્રા : ૧૧.૫ -૧૨.૫ ગ્રામ
  • રોટલી બનાવ માટે સારી જાત છે.
  • ગેરુ રોગ સામે સહનશીલ છોડ છે.
  • અનાજનો દાણો અમ્બેર (કથ્થઈ પીળા ) કલરનો , ટેક્ષ્ચરમાં સખત,અંડાકાર આકાર નો હોય છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન