કર્તવ્ય 811 રિસર્ચ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹510
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઉત્તમ ઘાસચારો અને અનાજની ઉપજ આપતી જાત છે.
  • ૭૫-૮૦ દિવસ માં પરિપક્વ થાય છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન