કીર્તિમાન મંદાકિની રાયડો

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹600
મુખ્ય મુદ્દા:

'-પાકવાના દિવસો : ૧૦૦ થી ૧૨૦૨.

 -અંદાજિત ઉત્પાદન ૧૫ થી ૨૦ મણ/ વીઘે 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન