કૃષિકલ્પ અનામીકા રિસર્ચ ડાંગર (5 કિલો )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹700 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસ: 115 થી 120
  • મધ્યમ અને પાતળા દાણા,
  • ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન