કૃષિકલ્પ ડીસી 5211 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹850 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પકવાના દિવસ: ખરીફ: 90 થી 95,
  • રવિ: 105 થી 115,
  • નારંગી અને ગોળ વજનદાર દાણા,
  • લીલા ડોડા માટે ઉપુક્ત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન