કૃષિકલ્પ ધનુષ રિસર્ચ બાજરા (1.5 કિલો )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹580
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસ: 70થી 75 લાંબા અને ભરાવદાર ડુંડા,
  • પાક્યા પછી પણ લીલા રહેવાની ક્ષમતા,
  • ખાવા તથા ચારા માટે ઉત્તમ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન