કૃષિકલ્પ બાયોશ્યોર છોડ નિયામક(100 ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹450
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડની વિકાસની પ્રક્રિયા જડપી બનાવે,
  • ફૂલને ખરતા અટકાવે,
  • નવા ફૂલ ધારણ કરાવે,
  • ફળનું વજન અને કદ બનાવે,
  • છોડની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન