કૃષિકલ્પ સ્નેહા હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹900
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પકવાના દિવસ: ખરીફ: 90 થી 95
  • રવિ: 105 થી 115,
  • મોતી જેવા ગોળ વજનદાર દાણા,
  • ખાવા તથા ચારા માટે ઉત્તમ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન