ગરુડ રોટાવેટર 3.5 FT

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹67000
મુખ્ય મુદ્દા:

  • બ્લેડની સંખ્યા: 20
  • લંબાઈ (એમએમ): 1150
  • વજન (કિલો) : 170
  • સામગ્રીનો પ્રકાર: એમએસ
  • પાવર જરૂરી (એચપી): 20
  • એકર/કલાકમાં ખેડાણની ક્ષમતા: 0.6 થી 0.8

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન