ગરુડ રોટાવેટર 5 FT

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹120000
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફ્લેંજ્સની સંખ્યા: 6
  • બ્લેડની સંખ્યા: 36
  • અમલની પહોળાઈ (એમએમ): 1740
  • વજન (કિલો): 420
  • રોટરની ગતિ: 182-232
  • પાવર જરૂરી (એચપી): 40 એચપી અને તેનાથી વધુ
  • ખેડાણની પહોળાઈ ( મીમી) : 1570-1610

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન