ગરુડ રોટાવેટર 6 FT

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹126000 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફ્લેંજ્સની સંખ્યા: 7
  • બ્લેડની સંખ્યા: 42
  • અમલની પહોળાઈ (એમએમ): 2000
  • વજન (કિલો): 445
  • રોટરની ગતિ: 182-232
  • પાવર જરૂરી (એચપી): 45 એચપી અને તેનાથી વધુ
  • ખેડાણની પહોળાઈ ( મીમી) : 1800-1828

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન