જયનિત દેવતા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹651
મુખ્ય મુદ્દા:

  • લીલા રંગનો ત્રણ છારીવાળો છોડ
  • વધુ ડાળીયો તથા લાંબી ભરાવદાર માળો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન