જયનિત મેજિક રિસર્ચ મગ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹451
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પીળિયા રોગ સામે પ્રતિકારક તેમજ ચોમાસુ અને ઉનાળુ બંને ઋતુમાં વાવણીલાયક
  • ૧૪ થી ૧૭ ડાળીયુક્ત, ઝૂમખામાં લાગતી લાંબી શીંગોવાળી તથા એક સાથે પાકવાવાળી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન