જયનિત વિજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹401 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પીળિયા રોગ સામે પ્રતિકારક તેમજ વહેલી પાકતી જાત
  • મોટા, લીલાશ પડતાં કાળા તથા ચમકતા દાણાવાળી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન