જયનિત વિજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹401
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પીળિયા રોગ સામે પ્રતિકારક તેમજ વહેલી પાકતી જાત
  • મોટા, લીલાશ પડતાં કાળા તથા ચમકતા દાણાવાળી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન