જી - વીન કાર્બન - ૯૫ (૨૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹300
મુખ્ય મુદ્દા:

  • કાર્બન એ જમીનમાં રહેલ જૈવિક ગટકોનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે જે ફાયદાકારક બેટરીઆને અનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડી ઝડપથી વૃદ્ધિ કરાવે છે.
  • પી. એચ આંકને નિયંત્રિત કરી જમીનમાં કાર્બનની પૂર્તિ કરે છે.
  • રાસાયણિક ખાતરોની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે.
  • જમીનમાં ભેજસંગ્રહ શક્તિ અને ફ્લધ્રુપતા જાળવી રાખે છે.
  • જમીન- પાણીના બંધારણનું સંતુલન જાળવી છોડના મુલક્ષેત્રનો વિકાસ કરાવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન