ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૮૮ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹500 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ૭૦ થી ૮૦ દિવસમાં પાકતી જાતી 
  • ઉત્પાદન :- ૨૪ ગુંઠા ના વીઘે ૬૦ મણ સુધી નો ઉતારો આપવાની ક્ષમતા 
  • બાજરો ખાવા માટે વાવતા ખેડૂતો માટે ઉતમ જાત
  • ગરમી અને કુતુલ ના રોગ સામે પ્રતિકારક જાત
  • પવન સામે ટકી રહેવાની ક્ષમતા
  • ખાવામાં મીઠી અને મજેદાર રોટલો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન