પોકાર લક્ષ્મી રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹220 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની ઊંચાઈ :- 95 cm
  • ડાળીઓની સંખ્યા :- 3
  • પાકવાના દિવસો :- વાવેતર ના 85-86 દિવસ પછી
  • બીજ નો રંગ :- સફેદ
  • તેલ ની ટકાવારી :- 46-48 %
  • લક્ષણો :- પોકાર લક્ષ્મી ચોમાસા તેમજ ઉનાળાની ઋતુ માટે ઉચ્ચ ઉપજની સંભાવના સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે અનુકૂળ છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન