મીનફર્ટ ટાઇગર બૂસ્ટર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત :
₹1800 ( ૫૦૦ મીલી )
₹3200 ( ૧ લીટર )
₹11500 ( ૫ લીટર )
મુખ્ય મુદ્દા:

ટાઇગર બૂસ્ટરના ફાયદા :- 

  • છોડની શાખાઓ પર ફૂટ વધારે છે, ફ્લાવરિંગ વધારે છે અને ફ્લાવર ને ખરતા રોકે છે
  • ફ્રૂટ ની સંખ્યા વધારે છે  ફળ મોટા અને ભરાવદાર બનાવે છે
  • બધા પાક માટે યોગ્ય છે અને ઉપજમાં વધારો કરે છે
  • પાણી અને ખનીજ તત્વો ક્ષમતામાં વધારો કરે છે
  • પોષક તત્વો ને ધીરે ધીરે છોડે છે, છોડના પોષક તત્વોની સતત પ્રગતિ કરે છે

વપરાશ ની રીત :- 

૫૦ મિલી લીટર ટાઈગર બુસ્ટર ૧૫ લીટર પાણી માં મિશ્રણ બનાવીને પાક ઉપર છાંટો.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન