મીનફર્ટ બીએલકે - દાણાદાર (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત :
₹240 ( ૧ કિગ્રા )
₹870 ( ૫ કિગ્રા )
₹1650 ( ૧૦ કિગ્રા )
મુખ્ય મુદ્દા:

છોડને થતાં ફાયદા  :- 

 • છોડ નો ઝડપી વિકાસ કરવા મદદ કરે છે.
 • ફૂલ ની સંખ્યા માં વધારો કરી ખરવા નું અટકાવવામાં મદદ કરે છે.
 • સુકારા સામે પ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં અસરકારક છે.
 • ફળ તથા દાણા ભરાવદાર બનાવી ઉત્પાદન વધારવા અનુકૂળ છે.
 • પાક ની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધારવામાં મદદ કરે છે.
 • પાક ની મીઠાશ ચમક મૂળ સ્વાદ તથા ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદ કરે છે. 

જમીનને થતાં ફાયદા :- 


 • જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ જાળવી રાખે છે.
 • જમીન ને જરૂરી તત્વો આપી છોડ ની રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધારે છે.
 • જમીન ની પી.એચ. સુધારી સમતોલ કરે છે.
 • છોડ ને પોષણ યુક્ત આહાર લાંબા સમય સુધી આપે છે.
 • જમીનમાં બેક્ટેરિયા નું પ્રમાણ વધારે છે.
 • ખર્ચ ધટાડી, ઉત્પાદન વધારી ને આવક માં વધારો કરે છે.

પ્રથમ વાવણી :- 25 કિલો - 1 એકર.
વાવણી પછીના 45 દિવસ :-  10 કિલો - 1 એકર.


વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન