મીનફર્ટ બીએલકે - પ્રવાહી (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત :
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

છોડને થતાં ફાયદા :- 

 • છોડ નો ઝડપી વિકાસ કરવા મદદ કરે છે.
 • ફૂલ ની સંખ્યા માં વધારો કરી ખરવા નું અટકાવવામાં મદદ કરે છે.
 • સુકારા સામે પ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં અસરકારક છે.
 • ફળ તથા દાણા ભરાવદાર બનાવી ઉત્પાદન વધારવા અનુકૂળ છે.
 • પાક ની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધારવામાં મદદ કરે છે.
 • પાક ની મીઠાશ ચમક મૂળ સ્વાદ તથા ગુણવત્તા સુધારવામાં મદદ કરે છે.

જમીનને થતાં ફાયદા :- 

 • જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ જાળવી રાખે છે.
 • જમીન ને જરૂરી તત્વો આપી છોડ ની રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધારે છે.
 • જમીન ની પી.એચ. સુધારી સમતોલ કરે છે.
 • છોડ ને પોષણ યુક્ત આહાર લાંબા સમય સુધી આપે છે.
 • જમીનમાં બેક્ટેરિયા નું પ્રમાણ વધારે છે.
 • ખર્ચ ધટાડી, ઉત્પાદન વધારી ને આવક માં વધારો કરે છે.

છંટકાવ: 15 લિટર માં 75 એમ.એલ. થી 100 એમ.એલ. 
ડ્રિપ: 200 લિટર પાણીમાં 4 લિટર મિક્સ કરો
સિંચાઈ: 1 વિધા માટે 4 લિટર  

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન