મીનફર્ટ હયુમીક્રોન્સ - પ્રવાહી (સર્ટિફાઈડ ઓર્ગનિક પ્રોડક્ટ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત :
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
: (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

છોડને થતાં ફાયદા :-

  • અંકુરણ ની વિકાસ ની ગતિ વધારવામાં મદદ કરે છે
  • રોપાની જીવન શક્તિમાં વધારો થાય છે અને મૂળ નો અસાધારણ વૃદ્ધિ કરે છે
  • માઈક્રો અને મેક્રો પોષક તત્વોને ગ્રહણ કરી મૂળ સુધી પહોંચાડવા માં મદદ કરે છે
  • એન્ઝાઇમ સિસ્ટમને અસર કરી, પાકને ઝડપથી પાકવામાં માં મદદ કરે છે
  • છોડને દુષ્કાળ સામે લાદવામાં મદદ કરે છે
  • પરિણામે, પાક ની વધુ ઉપજ અને સારી ગુણવત્તા મળે છે
  • પ્રકાશસંશ્લેષણ માં વધારો કરે છે

વપરાશની રીત :- 

બીજ સારવાર :-
પાણીની પૂરતી માત્રામાં 5.00 થી 10.00 મિલી. / કિલો બીજ

બીજ - રૂટ ડીપ :- 
5.0 મિલી. / લિટર પાણી માં

છંટકાવ :- 15 લિટર માં 40 થી 50 મી.લી. 
ડ્રિપ :- 200 લિટર બેરલ માં 1 લિટર નાખવું  
સિંચાઈ :- 1 વિધા માટે 1 લિટર  

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન