મેક્સિમા વોરંટી SL બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ

મુખ્ય મુદ્દા:

  • હ્યુમિક અને ફુલવીક એસિડ યુક્ત ઉત્કૃષ્ટ પાક સંવર્ધક.
  • ફાયટોસ્ટીમ્યુલેટેરી હોવાથી છોડ માં હોર્મોન્સ ને નિયમિત કરી ને પાક ની તંદુરસ્તી ટકાવી રાખે છે.
  • ફળ, ફૂલ અને ડાળી (ફૂટ) માં વધારો કરે.
  • છોડ નો ઝડપી વિકાસ કરે.
  • ફૂલ જીંડવા ની સંખ્યા વધારે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન