મેક્સિમા JA 63 બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ(૧૦ મીલી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • JA ૬૩ , જાસમોનીક એસિડ, જે જાસ્મીન ના તેલ માંથી કાઢેલ માસ્ટર હોર્મોન છે
  • આ દુનિયા નું સૌ પ્રથમ સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વર્ધક સિસ્ટમ છે
  • જે રિયલ નેનો CO2 એક્સ્ટ્રક્શન ટેક્નોલોજી થી બનાવેલ બ્રાન્ડ છે
  • માર્કેટ માં આજકાલ મળતા ગ્રોથ પ્રોમોટરો અને હોર્મોન કરતા અનેક ગણું વધુ અસરકારક અને ઝડપી અસરકર્તા છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન