રેમિક કરિંગડા રિસર્ચ કરિંગડા (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹240
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળનું વજન: 50-70 ગ્રામ .
  • ફળનો આકાર: પીળા સાથે લંબચોરસ આકાર
  • ફળની ગુણવત્તા: સારા જીવનચક્ર સાથે ટેસ્ટી
  • ફળનો રંગ: લીલો અને પીળી પટ્ટી જેવો ખરીફ અને ઉનાળાની ઋતુ માટે યોગ્ય પાક છે.
  • તે કોઈપણ જમીનમાં ઉગાડી શકાય છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન