રેમિક કેસર રિસર્ચ ગાજર (૧ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹200
મુખ્ય મુદ્દા:

  • વહેલી ઉગતી વધુ પ્રોટીન ધરાવતી જાત 
  • શાકભાજી પાક અને પકવવાની બન્નેમાં વપરાતી જાત
  • વહેલી પાકતી પ્રતિકારક જાત
  • મધ્યમ સાઇઝની વધુ ડાળીઓ ધરાવતી અર્ધવેલડી જાત
  • મધ્યમ સાઇઝનાં મોટા અને આકર્ષક પીળા રંગનાં દાણા
  • વાવેતર નો સમય : બારે માસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન