રેમિક ચેતક ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹850
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પિયત-બિનપિયત બંને માટે અનુકૂળ
  • સુકારા સામે પ્રતિકારક જાત મોટો દાણો 
  • વધારે બજાર ભાવ
  • પોપટામાં ૨ થી ૩ દાણા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન