રેમિક જ્યોતિ રિસર્ચ રીંગણ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹340
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ વીણી : વાવણી પછી 55-60 દિવસ ,
  • પરિપક્વ છોડનો રંગ: આકર્ષક ઘેરો,
  • લીલા મોટા પાંદડા,
  • પીકિંગ ગુણવત્તા: સારી,ઉપજ : ખૂબ ઊંચી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન