રેમિક ફૂલે વિક્રમ ચણા બીજ (૧૦ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹875
મુખ્ય મુદ્દા:

  • વધારે બજાર ભાવ
  • આકર્ષક રંગના બીજ
  • હાર્વેસ્ટર દ્વારા કટિંગ
  • સુકારા સામે પ્રતિકારક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન