રેમિક બેરી રિસર્ચ ટમેટાં (૧૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹250
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળો નાના ગોળાકાર ઘેરા લાલ રંગના હોય છે 
  • ફળનું વજન 30-35 ગ્રામ હોય છે.
  • ટામેટાંમાં મીઠો સ્વાદ હોય છે.
  • છોડની થડ મજબૂત, સહેજ પાંદડાવાળા હોય છે.
  • દરેક પર્ણ નાનો, ઘેરો લીલો કલર ધરાવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન