રેમિક મુસ્કાન રિસર્ચ કાકડી (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹300
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઉત્તમ ગુણવત્તા વાળું ફળ
  • પાતળી લાંબી, આકર્ષક, લીલા રંગનું ફળ
  • સારી સંગ્રહ ક્ષમતા સારો ઉતારો એક ગાંઠે ૨-૩ ફળ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન