રેમિક યમ્મી (ચિકોરી બીજ) (૧ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹350
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્યોર અને ડબલ ક્લીન કરેલું ચોખ્ખું બીજ
  • વધુ ઉગાવો જેથી ઘાસચારા નું વધુ ઉત્પાદન
  • મોટું પાન અને વધુ કટિંગ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક ઘાસચારો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન