રેમિક સરિતા ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • સોનેરી ચમકતો દાણો
  • મધ્યમ ઊંચાઈ ધરાવતો મજબૂત છોડ
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી લાંબી ઉંબી દાણા
  • વધારે પ્રોટીનયુક્ત ઘઉંની રોટલી બને ઉત્તમ અને સ્વાદિષ્ટ
  • ગેરુ રોગ સામે પ્રતિકારક જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન