રેમિક સેલિબ્રેશન હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1100
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ વીણી : રોપણી પછી 40-50 દિવસ,
  • ફૂલનું વજન: 7-8 ગ્રામ,
  • પરિપક્વ ફળનો રંગ : આકર્ષક ઘાટ્ટો નારંગી કલર.
  • ઉપજ: ખૂબ વધારે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન