રેમિક 511 રિસર્ચ તુવેર (૧ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹350
મુખ્ય મુદ્દા:

  • મિક્સ, એકલા અથવા આંતર પાક પેટર્ન માટે અનુકૂળ છે.
  • બેવડા હેતુ માટે યોગ્ય એટલે કે શાકભાજી પાક અથવા કઠોળ તરીકે વપરાય છે.
  • ખુલ્લા છોડનો પ્રકાર, મધ્યવર્તી વૃદ્ધિ ધરાવે છે.
  • સુકારા સામે સહનશીલતા ધરાવે છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન