લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિક ચાફ્ કટર HM4 + પલ્વરાઇઝર

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹38500
મુખ્ય મુદ્દા:

  • બ્લેડ (નં.) : 2 પાવર (એચપી): 2HP, ક્ષમતા લીલો (કિલો/કલાક): 1000
  • ક્ષમતા સુકો (કિલો/કલાક): 750,
  • બ્લેડ : કાર્બન સ્ટીલ,
  • રિવર્સ & ફોરવર્ડ ગેયર સાથે, 
  • વજન – 150 કિગ્રા.,
  •  પરિમાણ : 1.5 ft x 2.5 ft x 3.5ft

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન