વેસ્ટર્ન મહાવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹297
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઉનાળુ અને વર્ષા ઋતુ માં વાવેતર માટે અનુકૂળ.
  • આ જાત ૭૦ થી ૭૫ દિવસોમાં પાકે છે.
  • નિયંત્રિત વૃધ્ધિ, મધ્યમ ઉંચાઇ. સીંગો લાંબી અને ભરાવદાર, સીંગો એકી સાથે ઝૂમખામાં લાગે છે.
  • ૧૦૦ દાણાનું વજન અંદાજે ૫.૨ ગ્રામ.
  • બેકટરીયલ બ્લાઈટ રોગ સામે પ્રતિકારક.
  • દાણા મોટા હોવાથી દાળનું પ્રમાણ વધારે મળે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન