શુભ લાભ આણંદ 23 F1 હાઈબ્રીડ રીંગણ (10 ગ્રામ )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹225
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડનો પ્રકાર: સીધી શાખાઓ અને લાંબા ફળ
  • ફળની લંબાઈ: 15 થી 16 સે.મી
  • ફળનો રંગ: કાળો રંગ
  • ફળનું વજન: 100 થી 110 ગ્રામ
  • બીજની જરૂરિયાત: 1 એકરમાં 200 ગ્રામ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન